Doelstellingen

Aanleiding voor het initiatief ‘De Beuk Erin’ is de toenemende leegstand van gebouwen in bestaande gebieden zoals de Beukenhorsten te Hoofddorp. Het doel is een start te maken met de verduurzaming van de bestaande kantoren- en bedrijvenlocaties in de Haarlemmermeer om zo het gebied aantrekkelijker te maken en de leegstand tegen te gaan.
De coöperatie heeft ten doel te voorzien in de behoeften van haar leden door:
a. het creëren van een nationaal pioniersgebied voor  “het nieuwe werken”, herbestemming en transformatie naar duurzaamheid;
b. het verbeteren van de openbare ruimte en infrastructuur en in het algemeen de leefbaarheid in en rond kantorenpark De Beukenhorsten te Hoofddorp, en het behartigen van de belangen van eigenaren, huurders en andere belanghebbenden van daar gelegen gronden en (kantoor)panden;
c. Het realiseren van verbindingen tussen partijen die een belang hebben in de verduurzaming van de Beukenhorsten;
d. Een actieve bijdrage te leveren aan positieve beeldvorming van kantorenpark Beukenhorst door bijvoorbeeld het uitgeven van nieuwsbrieven, persberichten, het initiëren van persgesprekken/interviews en het ontwikkelen en bijhouden van de website www.debeukerin.nu (met intranet voor leden);
e. Lobbyfunctie richting lokale en provinciale politiek voor verduurzaming en verbeteren van de infrastructuur in en rond kantorenpark Beukenhorst;
f. Organiseren van vier themabijeenkomsten per jaar;
g. Organiseren van algemene- en ledenvergaderingen inclusief stemmingen;
h. Agenderen van thema’s/onderwerpen aangedragen door leden.

Deze doelstellingen kunnen worden onderverdeeld in drie speerpunten, te weten de promotie en positieve beeldvorming van het kantorenpark De Beukenhorsten, parkmanagement en het ontwikkelen en herbestemmen van De Beukenhorsten.
Om deze drie speerpunten uit te voeren zijn verschillende werkgroepen opgericht. Voor alle gebieden van de Beukenhorsten zijn samen met de huurders werkgroepen opgericht, op Beukenhorst-Noord, -Zuid, -West, -Oost en Stationsgebied. Ook zijn er met de leden van de denktank drie werkgroepen per speerpunt samengesteld. Deze werkgroepen komen frequent bij elkaar om de aandachtspunten (per gebied) te bespreken.    

Het project wordt mogelijk gemaakt door:
AMVital Places    Schenk Makelaars

  blaadje
overlay afbeelding_rechts
Leegstand oplossen