Gewijzigde komgrenzen

Polarisavenue/Rijnlanderweg

Tekeningnummer: 2013-100-095 en 2013-100-097
Het verplaatsen van de bebouwde komborden langs de Polarisavenue, ter hoogte van de kruising Polarisavenue –Rijnlanderweg naar een locatie langs de Rijnlanderweg ter hoogte van de kruising Rijnlanderweg-Kruisweg (N201) en het verplaatsen van de bebouwde komborden langs de Taurusavenue, ter hoogte van de kruising Taurusavenue – Rijnlanderweg naar een locatie langs de Rijnlanderweg, 85 meter ten zuiden van locatie waar de het fietspad Geniedijk de Rijnlanderweg kruist. Bij deze kruising wordt een snelheidsregime van 30 km/u ingesteld, waardoor er afstand genomen moet worden, om terug te kunnen gaan van 80 naar 50 naar 30 km/u. De gehele Rijnlanderweg tussen de N201 en de Geniedijk komt binnen de bebouwde kom te liggen. Deze weg kent een stedelijk karakter door de ontwikkeling van Beukenhorst en de nieuwe aansluiting met de A4. Het is een optie om vooruitlopend op de ontwikkeling van de A4-zone west de bebouwde komgrens langs de Rijnlanderweg al richting te Bennebroekerweg te verleggen.
 

Taurusavenue

Tekeningnummer: 2013-100-094
Het plaatsen van bebouwde komborden langs de nieuw in gebruik te nemen Taurusavenue, ter hoogte van het nieuwe kruispunt met N201 en aansluiting op de A4. Dit wordt de nieuwe entree van Hoofddorp vanaf de A4 en het gebied Beukenhorst wordt hier ontwikkeld. Op de Taurusavenue zal een snelheidsregime gelden van 70 km/u. Verkeersborden bij de bebouwde komborden zijn al in een verkeersbesluit opgenomen.

 

Zuidtangent – Beukenhorst

Tekeningnummer: 2013-100-094
Het plaatsen van bebouwde komborden langs de Zuidtangent, op een locatie 20 meter ten oosten van de bushalte Beukenhorst Oost (richting de A4). De bussen rijdend op de Zuidtangent rijden door het ontbreken van de bebouwde komborden feitelijk nooit Hoofddorp binnen.

 

Zuidtangent – Station

Tekeningnummer: 2013-100-093
Het verwijderen van de bebouwde komborden langs te Zuidangent ter hoogte van het tankstation langs de van Heuven Goedhartlaan en het verwijderen van de bebouwde komborden langs de Zuidtangent op een locatie xx meter voor de bushalte bij het treinstation Hoofddorp. De Zuidtangent liep over een stukje van xx meter buiten de bebouwde kom, terwijl het feitelijk wel in Hoofddorp ligt en tevens ook door een tunnel onder het spoor loopt. Logischer (ook qua snelheidsregime) is om het gehele traject van de Zuidtangent in Hoofddorp in de bebouwde kom te laten vallen.


blaadje
overlay