Profit

Onder “Profit” verstaan we de voortbrenging en economische effecten van de diensten die door De Beuk Erin worden uitgevoerd. De gedachte “What’s in it for me?” speelt hierbij een belangrijke rol. De gezamenlijke inkoop acties die worden uitgevoerd door het parkmanagement kunnen economische schaalvoordelen opleveren voor de leden.


blaadje
overlay afbeelding_rechts
Lifehacking
in de beuken-
horsten