Orchideeënroute door De Beukenhorsten

Donderdag 27 juni 2007 heeft wethouder Jeroen Nobel de eerste orchideeënroute in de gemeente geopend. Hij deed dit samen met de initiatiefnemers mevrouw de Regt en de heer Warmerdam.

De Orchideeënroute loopt van de Fruittuinen (bij de Burgemeester Willigenlaan) tot aan de Wegalaan bij het bedrijventerrein Beukenhorst. Orchideeën bloeien vooral in juni en juli; sommige soorten komen nog uit. In Beukenhorst Oost worden vooral Rietorchis en Bijenorchis aangetroffen. In Beukenhorst West komen, naast deze twee soorten, ook nog de Moeraswespen orchis en de Brede wespenorchis voor. Verder breidt de Ratelaar zich daar goed uit.

Orchideeën komen vooral voor in bermen langs schoon water. Het feit dat er in de gemeente 10 verschillende soorten orchideeën voorkomen, kan er op wijzen dat de ecologische omstandigheden voor de orchidee hier optimaal zijn.

In Nederland zijn alle orchideeën beschermd en mogen dus niet beschadigd, geplukt of uitgegraven worden. Als er werk moet worden gedaan op locaties waar orchideeën groeien, is er een ontheffing nodig of moet er volgens een gedragscode worden gewerkt.

Een flyer met de route is te verkrijgen bij het De Beuk Erin kantoor aan de Kruisweg 855a te Hoofddorp.blaadje
overlay afbeelding_rechts
Orchideeënroute