People

Het succesvolle ondernemersevent “Beukenhorst Bruist” wat vorig jaar voor het eerst plaats heeft gevonden, heeft een gevolg gekregen! Dit jaar in het kader van het ontmoeten en verbinden van bedrijven op de Beukenhorsten.

Pleasure

De Beukenhorsten is een dynamisch gebied waar initiatieven op het gebied duurzaamheid, ontspanning en ondernemen de basis vormen voor een plezierige (werk)omgeving en vestigingsklimaat. Oplaadpunten voor auto's en fietsen, verduurzamen van de werkplek en realisatie van horeca zijn voorbeelden van deze frisse kijk op parkmanagement. Lees meer

Profit

Onder “Profit” verstaan we de voortbrenging en economische effecten van de diensten die door De Beuk Erin worden uitgevoerd. De gedachte “What’s in it for me?” speelt hierbij een belangrijke rol. De gezamenlijke inkoop acties die worden uitgevoerd door het parkmanagement kunnen economische schaalvoordelen opleveren voor de leden.

overlay afbeelding1
overlay afbeelding2
overlay afbeelding3
overlay afbeelding4
overlay afbeelding5
overlay afbeelding6
Binnenkort de Beuk eruit !